Surinaamse Bankiersvereniging voert gesprekken met top Amerikaanse delegatie

SBV Nieuws

Surinaamse Bankiersvereniging voert gesprekken met top Amerikaanse delegatie

De Surinaamse Bankiersvereniging, vertegenwoordigd door de heer Eblein Frangie, voorzitter en de heer Steven Coutinho, secretaris, heeft op dinsdag 13 oktober 2020, samen met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, deelgenomen aan gesprekken met een delegatie uit de Verenigde Staten van Amerika. De delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de International Development Finance Corporation (DFC) en de US Eximbank, stond onder leiding van de heer Michael Boehler, directeur van DFC.

DFC is de ontwikkelingsbank van de Verenigde Staten van Amerika en werkt onder andere samen met de private sector in ontwikkelingslanden, om zo projecten te financieren die bijdrage aan de economie en duurzame ontwikkeling van deze landen. De focus ligt hierbij op de energiesector, gezondheidszorg, infrastructuur en technologie.   

DFC wil de private sector in Suriname ondersteunen door rechtstreeks of via de lokale banken, leningen van minimaal USD 1 miljoen te verstrekken aan ondernemers. Om in aanmerking te komen voor een lening, dienen ondernemingen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een goed businessplan hebben
  • Goede governance structuur in place hebben
  • Minimaal financiële cijfers over de afgelopen 3 jaar hebben

De U.S. Eximbank die de export van Amerikaanse producten stimuleert, verstrekt ook kredieten aan buitenlandse ondernemers die Amerikaanse producten en diensten importeren. Het screeningproces voor een kredietaanvraag bij DFC en de US Eximbank duurt ongeveer 6 maanden tot een jaar en geschiedt de beoordeling op basis van het risicoprofiel van de aanvrager. Indien er behoefte is aan technische assistentie, kunnen ook verzoeken worden ingediend bij andere Amerikaanse instituten zoals USAID en zullen deze aanvragen lopen via de Amerikaanse Ambassade.