Perbericht 8 november 2023

SBV Nieuws

Suriname doorloopt momenteel een  traject voor herstel van onze economie, waar de vraagstukken complex zijn, en de oplossingen vaak niet eenvoudig. Bovendien worden veel offers gevraagd van de gehele samenleving (zowel werkgevers als werknemers).

De Surinaamse Bankiers Vereniging heeft kennis genomen van de aangekondigde acties van de vakbonden. Wij komen niet aan het stakingsrecht van de burger. Wij doen wel een beroep op de overheid en vakbonden om toe te zien op een ordelijk verloop van de acties, en de veiligheid rondom die acties te garanderen. Dit ter voorkoming van onnodige schade en escalatie.

Op de overheid en de sociale partners wordt een beroep gedaan het pad van dialoog niet te verlaten en in samenspraak te komen tot werkbare oplossingen.

Aan cliënten van de banken wordt geadviseerd fysieke bezoeken aan banken gedurende de acties zoveel mogelijk te vermijden en gebruik te maken van digitale betaalmogelijkheden.

De Surinaamse Bankiersvereniging