Compliance charter and Framework, 2023

De visie van de SU Bank is om een bank te zijn die het vertrouwen geniet van de Surinaamse gemeenschap en alle belanghebbenden in het buitenland. Compliance risicomanagement is evident om de strategie van SU Bank uit te voeren. Effectieve naleving betekent dat SU Bank voldoet aan zijn (wettelijke) verplichtingen. Hierdoor
verbetert de reputatie van SU Bank en wordt de bank beschermd tegen verlies of schade. Op 19 november 2022 is de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) in Suriname van kracht geworden. Download de Compliance charter and Framework, 2023.