Huidig bestuur

Huidig bestuur

René van Rooij, (Surinaamsche Bank N.V.),

Voorzitter

Terence Gonesh (Surichange Bank N.V.)

Ondervoorzitter

 

Eblein Frangie (Finabank N.V.)

Secretaris 

Maureen Badjoeri (Trustbank Amanah)

Penningmeester

 

René van Rooij, directielid van de Surinaamsche Bank N.V. is op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 17 maart 2023 gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging.

In het nieuw gekozen bestuur hebben verder zitting Terence Gonesh (Surichange Bank N.V.) als ondervoorzitter, Eblein Frangie (Finabank N.V.) als secretaris en Maureen Badjoeri (Trustbank Amanah) als penningmeester.

De nieuw gekozen voorzitter sprak zijn waardering en dank uit aan de uittredende bestuursleden. ”Hartelijk dank voor jullie inzet voor het bestuur de afgelopen periode. Jullie toewijding is zeer belangrijk geweest voor de vereniging en wordt dan ook zeer op prijs gesteld”.

René van Rooij dankte de leden voor het mandaat gegeven aan het nieuwe bestuur en gaf aan dat er een positieve inbreng verwacht mag worden van deze keuze.

Belangrijk voor hem is dat de stem van alle banken gehoord wordt in het bestuur en dat deze stem tot uiting zal komen in de communicatie met de verschillende gesprekspartners. Tenslotte gaf de nieuwe voorzitter aan dat er binnenkort een workshop door het nieuwe bestuur met de leden zal worden georganiseerd om samen vast te stellen hoe hier invulling aangegeven zal worden en waarop de nadruk zal worden gelegd.

De Surinaamse Bankiersvereniging

Namens het Bestuur