Surinaamse Bankiersvereniging geinformeerd over de ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname

SBV Nieuws

Surinaamse Bankiersvereniging geinformeerd over de ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging is door de Minister van Financiën, de heer Gilmore Hoefdraad, en door de Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Centrale Bank van Suriname, de heer Vijay Kirpalani, geïnformeerd over de ontstane situatie bij de Centrale Bank van Suriname. Het bestuur is voorts geïnformeerd over de stappen die worden genomen om de situatie te stabiliseren, zodat de positie van de Centrale Bank van Suriname snel kan worden hersteld.

Gedurende dit gesprek heeft het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging kenbaar gemaakt dat er een aantal cruciale zaken zijn waar de Centrale Bank van Suriname aandacht aan dient te besteden, ondanks de ongelukkige situatie die bij de Centrale Bank van Suriname is ontstaan. Deze cruciale punten zijn: de voortzetting van het beleid en verdere nakoming van de afspraken die gemaakt zijn om de kasreserves van de commerciële banken, die onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname geplaatst zijn, veilig te houden, de voortzetting van de ondersteuning die vanuit de Centrale Bank van Suriname gegeven wordt bij de National Risk Assessment en het treffen van maatregelen om de vreemde valutakoers stabiel te houden.

De autoriteiten hebben het bestuur verzekerd aandacht te zullen besteden aan bovengenoemde punten en zullen op zeer korte termijn wederom met het bestuur overleggen over de status van de vervolgstappen. 

De Surinaamse Bankiersvereniging verzekert het publiek dat zij de ontwikkelingen nauwgezet zal volgen en in overleg blijft met de autoriteiten, zodat de stabiliteit van het financiële systeem en uw vertrouwen in dit systeem blijft.