Surinaamse Bankiersvereniging en Ministerie SoZaVo gaan samenwerken

SBV Nieuws

Surinaamse Bankiersvereniging en Ministerie SoZaVo gaan samenwerken

De afgelopen periode heeft het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) diverse gesprekken gevoerd met minister Uraiqit Ramsaran, van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), om betalingen veel meer giraal te laten plaatsvinden. Bij het aantreden van de nieuwe regering, heeft het bestuur van de SBV betrokkenheid van de overheid gevraagd om elektronisch bankieren en financiële inclusie te bevorderen, door onder andere alle financiële transacties via de banken te laten verlopen.

Momenteel worden de betalingen van subsidies en uitkeringen overwegend contant gedaan door het ministerie. Met het aangaan van deze samenwerking streven de Surinaamse Bankiersvereniging en het ministerie van SoZaVo naar het bevorderen van financiële inclusie, waarbij iedere burger in de gelegenheid wordt gesteld te beschikken over een eigen bankrekening. 

Er zijn afspraken gemaakt om de overstap te doen van contante betalingen van subsidies en uitkeringen naar girale betalingen via de banken. Er zal een gezamenlijke werkgroep worden geïnstalleerd bestaande uit vertegenwoordigers van de Surinaamse Bankiersvereniging en het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting. De werkgroep zal een traject uitzetten om: 

  1. Bankrekeningen voor de diverse doelgroepen te openen;
  2. Efficiënte elektronische procedures te beschrijven, voor het aanvragen van uitkeringen en bankrekeningen;
  3. Betaalpunten in het binnenland te identificeren alwaar er ATM’s geplaatst dienen te worden. Momenteel zijn er al ATM’s op Atjoni, Klaaskreek, Apoera en in het centrum van Brokopondo;
  4. Meer geavanceerde en efficiënte betaalmethoden te introduceren, zoals e-wallets alsook de educatie over het gebruik van deze betaalmethoden.

Door het openen van een eigen bankrekening, kunnen burgers een historie opbouwen bij de bank, waardoor zij niet alleen efficiënt kunnen betalen en sparen, maar ook in aanmerking kunnen komen voor het aangaan van een lening voor de aankoop of bouw van een eigen woning of voor het opstarten van een eigen onderneming. Dit fenomeen heet financial deepening

De Surinaamse Bankiersvereniging hoopt dat meerdere ministeries de overstap zullen doen van contante naar meer girale betalingen.