Starnieuws: Frangie: Risico-profiel van het land moet omlaag

Extern Nieuws

Starnieuws: Frangie: Risico-profiel van het land moet omlaag

Het fenomeen dat verschillende Caribische banken verder in isolement geraken, is ook bij Surinaamse banken bekend. Dit zegt de voorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging, Eblein Frangie, in gesprek met Starnieuws. "Daarom is het van belang de resultaten van de Nationale Risico Analyse (NRA) serieus te nemen en een heldere scherpe en transparante strategie te formuleren om het risicoprofiel van het land omlaag te brengen", zegt Frangie.
In een artikel in het Antilliaans Dagblad wordt gewezen op de enorme problemen waarin regionale banken terecht zijn gekomen. Het door een correspondentbank beëindigen van een correspondentrelatie heeft gevolgen voor de betrokken lokale banken en hun cliënten, maar kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor bepaalde  economische sectoren en zelfs voor landen. Dit stelt de Curaçaose advocaat Karel Frielink. Hij merkt op dat in een worst case scenario een ontwikkelingsland, waar contant geld zwaar dominant is en intensief gebruik wordt gemaakt van internationale geldtransferdiensten, zo goed als 'unbankable' worden. 
De advocaat stelt dat er sprake is van een lokaal, maar ook een internationaal probleem, nu veel correspondentbanken hun relatie met het Caribisch gebied opzeggen of al hebben opgezegd. Een lokale bank kan niet functioneren zonder relatie met een correspondentbank. Veel correspondentbanken zijn gevestigd in Canada, de Verenigde Staten van Amerika en West-Europa. Die banken, maar meer nog de wetgevers en bancaire toezichthouders in die landen, zien risico's in het doen van zaken met banken in de Caribische regio, Midden- en Latijns Amerika en Oost-Europa. Men is bang betrokken te raken bij witwaspraktijken, drugsverkeer en financiering van terrorisme.
In de NRA-rapport is naar voren gekomen dat de banken zich het meest bewust zijn van de risico's en er ook maatregelen voor treffen om deze te verkleinen. "Zolang het landenprofiel niet omlaag gaat in de private en public sector zullen banken hun poortwachtersfunctie erg scherp en behoudend invullen", stelt de bankier.