Starnieuws: Frangie: Meer maatregelen nodig voor stabilisatie wisselkoers

Extern Nieuws

Starnieuws: Frangie: Meer maatregelen nodig voor stabilisatie wisselkoers

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) is ingenomen met de cash US-dollars die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) binnen heeft gebracht via de Federal Reserve Bank NY (Fed). Voorzitter Eblein Frangie zegt aan Starnieuws dat hiermee de CBvS haar verantwoordelijkheid heeft waargemaakt door het betalingsverkeer te garanderen. "Wij hebben als bankiersvereniging nauw samengewerkt om het nationaal én internationaal betalingsverkeer voor het publiek ondanks de stopzetting van de geldzendingen zonder enige stagnatie te kunnen garanderen. Dit om het vertrouwen van het publiek in het Surinaamse financieel systeem te waarborgen, hetgeen ons grotendeels gelukt is," zegt Frangie. 
De Bankiersvereniging wijst erop dat invoeren van cash-dollars alleen nog niet zal zorgen voor de stabiliteit van de wisselkoers. Daarvoor moeten er meer maatregelen worden getroffen. De CBvS is reeds begonnen met nieuw monetair beleid om de kredietruimte van banken te beperken, maar fiscaal dient ook het een en ander te gebeuren. Een meer evenwichtige begroting en tekort door onder andere het afbouwen van subsidies of verhogen van de inkomsten waaronder het invoeren van btw en de informele sectoren mee te laten betalen. Hiervoor zijn er door het bestuur van SBV, CBvS en de minister van Financiën reeds voorstellen gedaan en er zijn gesprekken over gevoerd. Het ligt uiteindelijk aan de beleidsmakers om deze besluiten te nemen. Het komt erop neer dat iedereen een steentje zal moeten bijdragen om de wisselkoers die een dalende trend vertoont, te stabiliseren op een bepaalde hoogte. Op welke hoogte de koers gestabiliseerd wordt, kan nog niet worden voorspeld. SBV is immers geen monetaire autoriteit, stelt Frangie.
Helaas domineert in een kleine open economie cash geld nog steeds, merkt Frangie op. De banken stimuleren het giraal verkeer, maar vooral in de goud- vis- en houtsector wordt er veel gewerkt met cash-geld. De SBV, Bnets en CBvS werken nauw samen om girale betaalmogelijkheden in rap tempo te verbeteren. Zo is onlangs ook US-dollar betalingen via sneps (direct bank naar bank) mogelijk. In elk geval behoren de spanningen die er waren rond cash-dollars opgelost te zijn met de geldzendingen via de Fed. De voorzitter van de SBV benadrukt dat hij geen voorstander van is om terug te gaan naar de oude situatie waarbij er zonder enige verklaring ongelimiteerde opnames plaatsvonden. 
Het is belangrijk volgens de bankier dat de integriteitsregels binnen het bankwezen in acht worden genomen. Er zal zonder meer een verlichting merkbaar zijn voor het publiek voor opname van reisdeviezen of reguliere zaken. Mensen zullen niet ongelimiteerd cash-dollars kunnen opnemen, zonder dat het duidelijk is wat het doel hiervan is. In elk geval is met de aanvoer van de contante middelen, de druk op de wisselkoers afgenomen. Door de schaarste aan contante dollars werd de koers van het girale geldverkeer ook opgekrikt.