Starnieuws: CBvS verkrapt SRD's in omloop voor beheersing koers

Extern Nieuws

Starnieuws:  CBvS verkrapt SRD's in omloop voor beheersing koers

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft de SRD-kasreserve van de handelsbanken van 35% naar 39% opgetrokken. Hiermee wordt beoogd de grote hoeveelheid geld in omloop af te romen. De overliquiditeit heeft een structureel karakter gekregen en legt druk op de wisselkoers en daarmee ook op de prijzen van goederen en diensten.
Indien er minder SRD beschikbaar is, zal de vraag verminderen hetgeen een positieve impact zal hebben op de binnenlandse inflatie en wisselkoers. De CBvS zegt de verkrapping van het monetair niet eerder ondernomen vanwege Covid-19. De coronapandemie heeft ook de Surinaamse economie enorm getroffen en een verkrapping zou de economische activiteit verder onder druk hebben gezet. Daarom was gekozen voor zoveel als mogelijk behoud van economische activiteit en arbeidsplaatsen. Voor kredieten aan door Covid-19 getroffen bedrijven heeft de CBvS in samenspraak met de lokale banken sinds 10 augustus 2020 een faciliteit gecreëerd. Deze faciliteit blijft vooralsnog van kracht.
De CBvS zal met een combinatie van monetaire instrumenten de overliquiditeit terugbrengen naar redelijke
proporties waarmee storende invloeden op de economie gereduceerd worden. Een belangrijk instrument betreft de
verhoging van het kasreservepercentage. Daarnaast zal de CBvS in goed overleg met de algemene banken de
resterende overliquiditeit afromen via het aanbieden van (korte) termijnbeleggingen aan de banken. Met de combinatie van instrumenten tracht de CBvS tevens een mogelijk negatieve impact van de hogere
kasreserveverplichting op de rentepercentages te minimaliseren.
Doorgaans gaat een verhoging van het kasreservepercentage gepaard met een lichte toename van de rentes die de banken in rekening brengen op kredieten. Echter, de renteopbrengsten die de banken zullen genereren op de (korte) termijnbeleggingen moeten de negatieve rente impact verkleinen. Er zal alles in het werk gesteld worden om indien er een eventuele marginale renteverhoging onvermijdelijk wordt, deze door te voeren op consumptie kredieten en niet op investerings- of productieve kredieten, zegt de CBvS.
Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat "het niet fijn is om minder liquiditeiten ter beschikking te hebben voor commerciële doeleinden maar we begrijpen wel dat er fiscale als monetaire maatregelen nodig zijn om de economie weer in het gareel te krijgen". Afgesproken is om de rente voorlopig niet te verhogen. Er komt een compensatie van de CBvS, waardoor de rente nu niet verhoogd hoeft te worden.
"Maar van belang is dat de overheid doorgaat met haar duurzaam fiscaal beleid want dat deel is zorgelijk," merkt Frangie op. Met de verhoging van de kasreserve van de banken met 4 procentpunten, zal ongeveer tussen de US$ 350 tot 400 miljoen uit de economie worden gehaald.