Resultaten poll

SBV Nieuws

Resultaten poll

In de week van 16 - 23 april 2021, heeft de Surinaamse Bankiersvereniging op haar LinkedIn pagina een poll gehouden onder haar volgers over het gebruik van contanten. In Suriname wordt er veelal met contanten betaald en sinds de COVID-19 pandemie is er een toename in het gebruik van digitale betaaloplossingen. Uit de resultaten van de poll is gebleken dat 79% minder is gaan betalen met contanten en gebruik maakt van digitale betaaloplossingen. Om meer bekendheid te creeren voor de digitale oplossingen en het bankieren toegankelijker te maken, zal de Surinaamse Bankiersvereniging samenwerken met de Regering.  

In het kader van  financiële inclusie zijn er al diverse gesprekken gevoerd met onder andere het Ministerie van Financien & Planning en het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.  Tijdens deze gesprekken is er breedvoerig gesproken over het meer giraal laten plaatsvinden van betalingen en hoe iedere burger in de gelegenheid te kunnen stellen om te beschikken over een eigen bankrekening.  Momenteel worden de betalingen van subsidies en uitkeringen overwegend contant gedaan door het ministerie. 

Door het openen van een eigen bankrekening, kunnen burgers een historie opbouwen bij de bank, waardoor zij niet alleen efficiënt kunnen betalen en sparen, maar ook in aanmerking kunnen komen voor het aangaan van een lening voor de aankoop of bouw van een eigen woning of voor het opstarten van een eigen onderneming. 

Bekijk hier de resultaten: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788809040253263872