Persverklaring Surinaamse Bankiersvereniging inzake aanname Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren

SBV Nieuws

Persverklaring Surinaamse Bankiersvereniging inzake aanname Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft kennisgenomen van de aanname van de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren”, in De Nationale Assemblee van Suriname.
Alhoewel er goede elementen in de wet zijn die noodzakelijk zijn voor de ordening van het valutaverkeer in Suriname, betreuren wij en keuren wij de wijze waarop deze wet aangenomen is af. De initiatiefnemers hebben het initiatiefvoorstel “houdende de wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012” naar de banken gestuurd ter becommentariëring welke ook geschied is.

De essentie van de becommentariëring was dat elke vorm van aanpak van de illegaliteit wordt toegejuicht. Echter willen wij kenbaar maken dat de continue stijging van de wisselkoers het gevolg is van onevenwichtig fiscaal beleid alsook niet eenduidig monetair beleid. Het opleggen van meer boetes zal dus niet resulteren in een verlaging van de wisselkoers. Voorts hebben de banken aangegeven graag het grotere kader te willen bespreken over de rol van cambio’s in het kader van de National Risk Assessment en de aangescherpte Financial Action Task Force regelgeving. 

Tijdens de behandeling van de voornoemde wet, is er een geheel andere wet, “Wet ordening valutatransacties en valutaverkeer 2020”, toegevoegd. Deze toegevoegde wet is niet naar de banken, als belangrijkste stakeholder die uitvoering dient te geven hieraan, opgestuurd. Tijdens de behandeling van de wet hebben bestuursleden van de Surinaamse Bankiersvereniging getracht, om leden van De Nationale Assemblee, ervan te overtuigen de wet niet aan te nemen, zonder met de relevante stakeholders te hebben overlegd. De draft en ook de uiteindelijke wet is naar de visie van de banken onuitvoerbaar, in strijd met bestaande wet- en regelgeving, best practices en wetgeving technisch zwak. Ook de rol van de monetaire autoriteit de Centrale Bank van Suriname en de deviezencommissie, wordt door deze wet uitgehold door een Unit in het leven te roepen.

Alhoewel de wet goede elementen bevat om het risicoprofiel van het financiële systeem omlaag te brengen, zal de bestaande wet niet resulteren in de daling van de wisselkoers noch in het verhogen van de transparantie van wisseltransacties. Zeker niet in deze periode waarin het vertrouwen van het publiek in het financiële systeem moet worden hersteld na het debacle van de kasreserve en het nog niet getekende terugbetaalcontract met de Centrale Bank van Suriname. 

De banken hebben op maandag 23 maart 2020 een overleg met de President van de Republiek Suriname en zullen hem vragen de wet niet af te kondigen, maar terug te sturen voor bespreking met de banken en overige stakeholders.

Aangezien de banken geen officiële informatie hebben ontvangen van de Centrale Bank van Suriname, noch van het Ministerie van Financiën en De Nationale Assemblee op welke wijze om te gaan met de tegenstrijdigheden en de onuitvoerbaarheid van de wet, zullen en kunnen de banken geen nadere informatie of uitvoering geven hieraan. 

De banken benadrukken dat de SRD-USD-wisselkoers slechts gestabiliseerd kan worden, indien er evenwichtig fiscaal beleid en eenduidig monetair beleid wordt gevoerd.

Wij doen daarom een beroep op u, om in het kader van de stabiliteit van het financiële systeem, maar nog meer in het belang van uw gezondheid, niet in paniek te raken en geen onnodig fysiek bezoek te brengen aan de bank. Wij zullen na het gesprek met de President van de Republiek Suriname u nader informeren over de volgende stappen.