Nieuw Bestuur Surinaamse Bankiersvereniging

Nieuw Bestuur Surinaamse Bankiersvereniging

Op 7 juni 2021 is het nieuw Bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) aangetreden. Het volledig nieuw Bestuur is op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering bij acclamatie gekozen, met de heer Steven Coutinho als de nieuwe voorzitter van de vereniging. De leden hebben de uittredende voorzitter op de ALV bedankt voor de manier waarop hij leiding heeft gegeven aan de vereniging. Het nieuw Bestuur is de heer Eblein Frangie ook erkentelijk voor zijn bijdrage. In de komende weken zal het bestuur kijken naar voortzetting cq. aanvulling van het beleid dat de voorgaande jaren is uitgezet.

“Belangrijk is dat we midden in de samenleving staan. Dat wij de samenleving kunnen informeren en als sector samenwerkingen onderling kunnen blijven garanderen, altijd ten voordele van de klant. Tegelijkertijd staan we er om de integriteit en veiligheid van de sector te garanderen”, aldus de heer Coutinho.

Het nieuw Bestuur bestaat uit Steven Coutinho (voorzitter), Keith Johnson (vice voorzitter), Percy Clenem  (secretaris) en Rafiek Sheoradjpanday (treasurer).


Namens het Bestuur