Financiele ondersteuning voor het Project Management Team

SBV Nieuws

Financiele ondersteuning voor het Project Management Team

Op 23 mei 2019 is het Project Management Team (PMT) geïnstalleerd met als voorzitter mevrouw Jennifer van Dijk – Silos.  Het PMT is behalve verantwoordelijk voor de uitvoering van de National Risk Assessment (NRA), ook de technische uitvoerder van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie en het contact punt voor de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). 

Het PMT heeft als taak om in samenwerking met de IDB, de benodigde informatie voor de opmaak van de nationale risicoanalyse te verzamelen uit de publieke en private sector.  De nationale risicoanalyse richt zich op de grootse risico’s op het gebied van:

  • Witwassen van gelden
  • Terrorisme financiering

Tevens richt de risicoanalyse zich op de mate waarin Suriname als land, robuuste maatregelen getroffen heeft ter bestrijding van deze risico’s.

Aan de hand van de resultaten die voortvloeien uit de analyse, zal blijken of Suriname voldoet aan de internationaal erkende aanbevelingen voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Het gevolg van een slechte beoordeling van de risicoanalyse, kan behalve ernstige economische gevolgen voor ons land, ook het verlies van correspondentbankrelaties betekenen voor Surinaamse banken. Wij kunnen dan als land geïsoleerd raken in de wereldeconomie. 

Het PMT is thans in de fase van de opmaak van het risicoanalyse rapport.
Het risicoanalyse rapport moet in oktober 2020 bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) worden ingediend.

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft vanwege de ernst en het belang van de NRA, een financiële bijdrage geleverd aan het PMT, zodat het rapport succesvol kan worden afgerond binnen de gestelde tijdslijnen. Het succesvol doorlopen van de NRA, zal leiden tot een verhoogde integriteit en transparantie van zowel de financiële als niet financiële sector. Een goede beoordeling zal niet alleen een positieve bijdrage leveren aan de Surinaamse economie, maar maakt ook het zakendoen met Suriname, aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.