Banken zijn genoodzaakt opnamelimieten wederom aan te passen

SBV Nieuws

Banken zijn genoodzaakt opnamelimieten wederom aan te passen

Vanwege het aanhoudende cashvoorraadprobleem in SRD’s en USD’s, zijn banken genoodzaakt om de opnamelimieten bij de Automatic Teller Machines (ATM’s) en van contanten in de bank, wederom aan te passen. De aanpassingen houden onder andere in:

  • Het verder verlagen van de dagopnamelimiet bij de ATM’s. Informeer bij uw huisbank naar de geldende opnamelimieten.
  • Het verder beperken van contante opnames in SRD’s en USD’s bij de kassa’s in de bank. Informeer bij uw huisbank naar de geldende opnamelimieten.
  • Een beperkte bevoorrading van de ATM’s.

Wij betreuren het dat wij wederom geconfronteerd worden met de gevolgen van het cashprobleem en de irritatie die deze overmachtssituatie veroorzaakt. Er wordt nauw samengewerkt met de Centrale Bank van Suriname en alle andere stakeholders, om tot een structurele oplossing te komen voor dit aanhoudende probleem.

De schaarste aan contante SRD’s en USD’s heeft geen verdere consequenties voor het giraal betalingsverkeer. Er zijn geen beperkingen op girale overmakingen.

Wij doen een vriendelijk doch dringend beroep op u, om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de diverse gratis digitale en girale betaaloplossingen zoals online- en mobile banking, e-wallets en POS. Ook doen wij een beroep op de winkeliers, om de POS-betaalmogelijkheden beschikbaar te stellen en aan te bieden aan klanten.   

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor dit ongerief en werken aan een spoedige oplossing.

 

Voor de specifieke voorwaarden, limieten en overige vragen kunt u contact opnemen met uw huisbank.