Banken bewust van hun Poortwachtersfunctie

SBV Nieuws

Banken bewust van hun Poortwachtersfunctie

Op 1 maart 2021 heeft het Project Management Team (PMT) onder leiding van mevrouw Jennifer van Dijk-Silos, het finale National Risk Assessment (NRA) Rapport tegen witwassen en terrorisme financiering aangeboden aan de Anti-Money Laundering (AML) Steering. De resultaten zijn zorgelijk: drugshandel, corruptie en belastingontduiking zijn de hoogste risico’s voor Suriname in het kader van het tegengaan van witwasssen en terrorismefinanciering.

Uit de NRA komt ook duidelijk naar voren dat banken binnen de economie, niet alleen het beste voorbereid zijn op het mitigeren van de integriteitsrisico’s maar ook het meest bewust zijn van de gevolgen. Eblein Frangie, voorzitter Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) zegt: “Het is een bevestiging van de energie en kracht die banken dagelijks inzetten om de integriteitsrisico’s te mitigeren. Wij moeten onderzoeken hoe wij als poortwachter gezamenlijk dezelfde veilige procedures kunnen hanteren bij onder andere het openen van rekeningen en het aannemen van contanten. Vragen die belangrijk zijn vanuit onze klanten, en tegelijkertijd grote gevolgen hebben voor de integriteit van ons gehele financiële systeem, als deze niet goed worden afgehandeld.”


De banken zijn zich ervan bewust dat integriteitsrisico’s zich verder blijven ontwikkelen, maar dat het versterken van het financiële systeem als geheel noodzakelijk blijft. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft daarom op vrijdag 16 oktober 2020, de kick-off gedaan voor het opstellen van een eenduidig compliance kader, dat gebaseerd is op internationale best practices en standaarden. Het doel is om een eenduidig basis kader op te zetten, waaraan alle banken zich dienen te houden. Dit zal erin moeten resulteren dat internationale partijen meer vertrouwen hebben in de bancaire sector en dat de integriteit van de gehele sector wordt verbeterd.

Correspondent banken die een relatie hebben met Surinaamse banken, kunnen derhalve ervan uitgaan dat alle banken in Suriname aan deze minimale vereiste standaarden voldoen. “Het is van belang dat de financiële sector, met name de banken compliant zijn aan de Financial Action Task Force (FATF) aanbevelingen, vanwege de grote impact op het economisch gebeuren in het land. Op de banken rust mede de plicht het bewustzijn van de andere (sub)sectoren te verhogen, zodat de weerbaarheid tegen de dreigingen vergroot wordt en daardoor de risico’s nationaal verminderd worden”, aldus Jennifer van Dijk – Silos.

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging is na vele consultaties met onder andere de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ertoe overgegaan om de heer Joost Melis aan te trekken als consultant, die zal zorgen voor de begeleiding tijdens dit traject. Joost Melis, AML/CFT consultant zegt: “Een stevige governance en compliance staat garant voor waardecreatie op lange termijn. Het goed vervullen van de poortwachtersfunctie is een zaak van de gehele banksector. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Het initiatief van de SBV is erop gericht om de naleving van de AML/CFT verplichtingen voor alle banken naar een hoger plan te tillen en hierbij eendrachtig op te trekken. Ook met de publieke partijen, want voor compliance geldt de noodzaak van samenwerken, niet concurreren!”

De heer Joost Melis heeft 15 jaar in boards van banken gediend en is sinds 2015 werkzaam als Senior Advisor op het gebied van governance en compliance van diverse organisaties zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, internationale banken en de top 3 banken in Iran. Joost werkt samen met internationale compliance consultants die ervaren zijn in het integriteitstoezicht bij centrale banken en FATF mutual evaluations hebben uitgevoerd.

De Surinaamse Bankiersvereniging hoopt met het opstellen van een eenduidig compliance framework, dat niet alleen de integriteit van de sector verbetert, maar ook het vertrouwen in de gehele bancaire sector verder zal herstellen.