Surinaamse Bankiersvereniging

De Surinaamse Bankiersvereniging streeft naar het bevorderen van een sterk bankwezen in Suriname en is opgericht op 22 november 1971.

De leden van de Surinaamse Bankiersvereniging zijn:

 • Surinaamse Postspaarbank
 • De Surinaamsche Bank N.V.
 • Hakrinbank N.V.
 • Stichting Surinaamse Volkscredietbank
 • Nationale Ontwikkelings Bank van Suriname N.V.
 • Finabank N.V.
 • Republic Bank Suriname
 • Surichange Bank N.V.
 • Co√∂peratieve Spaar- en Kredietbank Godo G.A.
 • Southern Commercial Bank N.V.
 • Finatrust, de Trustbank N.V.

Het bestuur bestaat sinds 24 augustus 2018 uit:

 • Voorzitter: Eblein Frangie, Finabank N.V.

Overige bestuursleden:

 • Ondervoorzitter: Hanna Lieuw-Hie, De Surinaamsche Bank N.V.
 • Penningsmeester: Rafiek Sheoradjpanday, Hakrinbank N.V.
 • Secretaris: Ajay Surjbalisingh, Surichange Bank N.V.¬†