Starnieuws: Frangie: Nederland heeft geen verdachten aangewezen

Extern Nieuws

Starnieuws: Frangie: Nederland heeft geen verdachten aangewezen

Op korte termijn is er nog geen oplossing voor de schaarste aan US dollars. Al een jaar is er beslag gelegd door het Nederlandse Openbaar Ministerie op de 19.5 miljoen euro, zonder dat er verdachten zijn aangewezen. "Wij waren bereid alle informatie te verstrekken aan Nederland. De juridische redenen voor het vasthouden van het geld, zijn tot nu toe niet duidelijk. Dit heeft Eblein Frangie, algemeen directeur van de Finabank NV tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, benadrukt in Welingelichte Kringen zondag op Radio ABC. 

Het geld is door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) getransporteerd en is van de Hakrinbank (10 miljoen), De Surinaamsche Bank (5.5 miljoen) en 4 miljoen euro van de Finabank. Frangie merkt op dat samen met het geld een lijst was waarin duidelijk is aangegeven van wie de middelen waren en hoeveel. Additionele informatie kon ook worden verstrekt. Het Openbaar Ministerie heeft onder geen enkele voorwaarden het geld willen vrijgeven. Door het vasthouden van het geld, kunnen er ook geen dollars worden geïmporteerd. Hierdoor is er krapte ontstaan aan cash dollars, terwijl de euro's die binnenkomen via Nederland en Frans-Guyana zich opstapelen. Er is een enorme druk ontstaan op de wisselkoersen omdat cash euro goedkoop is geworden, terwijl cash US-dollars zijn gestegen. 

De CBvS, de handelsbanken en de particulieren die allemaal bekend zijn, zijn niet aangemerkt als verdachten. Nu is gezamenlijk met de CBvS besloten een klaagschrift in te dienen bij de Nederlandse rechtbank. Dan moet vastgesteld worden of de geldzending rechtmatig is aangehouden of niet. Verwacht wordt dat de komende maand het klaagschrift zal worden ingediend. 

De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging deelt mee dat het Openbaar Ministerie dna-onderzoek wilde doen naar de bankbiljetten, maar achteraf bleek dat het geld al giraal is gemaakt bij De Nederlandse Bank. Ook is het vreemd volgens de bankier dat de justitiële autoriteiten een bankgarantie of borgstelling van de CBvS niet wilden accepteren om het geld vrij te geven. Aangezien de euro's niet via officiële kanalen het land uit kunnen, is er geldsmokkel ontstaan. Begin april heeft de Nederlandse douane de Amsterdammer M.M. met meer dan 750 duizend euro laten passeren via Schiphol. Het geld is hier aangemeld en na ruim twee weken weer uitgevoerd. In Aruba is het geld in beslag genomen op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. 

Tot nu toe heeft Suriname alleen via advocaten gesproken met het Openbaar Ministerie van Nederland. Op politiek niveau zijn er geen gesprekken gevoerd. Toen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën naar Nederland was, heeft hij overleg gehad met de advocaten. Volgens jurist Hugo Essed, panellid van Welingelichte Kringen is het mogelijk om politiek overleg te plegen aangezien het Nederlandse Openbaar Ministerie geen onafhankelijk orgaan is, zoals in Suriname dat wel het geval is.

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/52410