Starnieuws: 'Cash US-dollars' blijft nog een probleem; Euro's stapelen op

Extern Nieuws

Starnieuws: 'Cash US-dollars' blijft nog een probleem; Euro's stapelen op


Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, en Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), hebben weer eens benadrukt dat overgestapt moet worden naar giraal geldverkeer; het overmaken van geld via bankrekeningen. Zaken doen in ‘cash’ is nu erg problematisch. Op dit moment is er een schaarste aan Amerikaanse dollars en hebben de banken maatregelen moeten treffen die klanten beperken wanneer ze US-dollars willen opnemen. Het is veel makkelijker om giraal zaken te doen: er zitten geen beperkingen op en het is veiliger, benadrukken Frangie en Van Trikt. Op korte termijn zijn er geen oplossingen in zicht. 

Sinds april 2018 is in Nederland een geldzending van 19.5 miljoen euro in beslag genomen. De CBvS heeft donderdag een persconferentie gehouden waar is uitgelegd hoe men de inbeslagname gaat aanvechten. De CBvS en de handelsbanken gaan een bezwaarschrift indienen om te toetsten of de inbeslagname en het blijven vasthouden van het geld, rechtmatig is. Volgens het advocatenteam heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie geen gronden om het geld nog langer vast te houden. Het geld wordt volgens hen al een jaar onterecht vastgehouden. 

De governor en de voorzitter van de Bankiersvereniging drukken de samenleving op het hart om over te stappen naar giraal geldverkeer, vooral als het gaat om Amerikaanse dollars .“Het is simpel, als ik aan jou dollars verschuldigd ben, maak ik dat over op jouw bankrekening,” illustreert Van Trikt. “Immers, daar is er meer dekking voor want giraal hebben we ruim voldoende. We moeten die sprong naar de toekomst maken.” 

Sinds de inbeslagname kunnen er geen euro's geëxporteerd worden. Er kunnen ook geen dollars worden binnengebracht. “Dus wij exporteerden contante euro's naar het buitenland en importeerden grote hoeveelheden US-dollars om de economie draaiende te houden,” legt Frangie uit. “Sinds de aanhouding van de geldzending hebben er geen euro-exporten plaatsgevonden en ook geen US-dollar importen. Maar het aanbod van contante euro's en de vraag naar dollars bleef hetzelfde.” Er is een schaarste aan US-dollars waardoor er koersfluctuaties ontstaan. Banken zijn door de overmachtsituatie genoodzaakt om maatregelen te treffen om de schaarse dollars te kunnen verdelen onder de klanten, legt Frangie uit. Dit zorgt voor behoorlijk wat irritatie bij de klanten. Zij mogen maar een beperkt aantal dollars van hun eigen rekening lichten en dollars opkopen is haast onmogelijk, ook bij de cambio's.

Terwijl er een schaarste is aan US-dollar vindt er een opstapeling plaats van de euro, geven Frangie en Van Trikt aan. Suriname heeft een ‘cash’ cultuur. Vooral in de goud- en visserijsector worden zaken in US-dollars contanten afgehandeld, wordt er als voorbeeld aangehaald. Aan de ene kant is er een grote toestroom van euro's. Toeristen uit Frans-Guyana geven duizenden aan contanten uit in Suriname, zo ook de bezoekers uit Europa, leggen Frangie en Van Trikt uit. “Er is 99 procent bezetting van KLM en er komt nog een vlucht erbij,” merkt de governor op. “Ik hou m’n haren vast. De toeristen denken dat ze nog een keer naar Suriname kunnen komen, de winkeliers denken ‘business gaat goed.’ Dat is puur omdat alle vluchten vol zitten. En ik denk: nog meer euro's die ik niet kwijt kan.” 

Er wordt ondertussen geprobeerd om de euro-exporten weer op gang te brengen. De schaarste aan dollars is zeer problematisch. De banken gaan totdat de situatie is genormaliseerd, de beperkende maatregelen handhaven, geeft Frangie aan. Maar het kan allemaal vlotter verlopen als men giraal zaken doet, benadrukt hij nogmaals. “Giraal is er absoluut geen probleem,” herhaalt Frangie. “Giraal overmaken vindt interbancair- via internationaal verkeer plaats. Er zijn beperkingen bij contante transacties maar de klanten kunnen ongelimiteerd giraal aan hun middelen komen.” 

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/52376