Ontwikkeling Centrale Bank van Suriname

SBV Nieuws

Ontwikkeling Centrale Bank van Suriname

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft kennisgenomen van het feit dat de heer Glenn Gersie zijn functie als Governor van de Centrale Bank van Suriname ter beschikking heeft gesteld. Het bestuur heeft vandaag overleg gehad met de Minister van Financiën, de heer Gillmore Hoefdraad, over deze kwestie en bovenal over de te ondernemen stappen om de rust in de financiële markten te waarborgen. In dit gesprek heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat het van belang is zo snel mogelijk een nieuwe integere, deskundige en onafhankelijke Governor te benoemen en de functie niet vacant te laten om zodoende het vertrouwen in de munt en het financiële systeem te continueren. Voorts is een beroep gedaan op de Minister van Financiën om elke vorm van monetaire financiering door de Centrale Bank van Suriname achterwege te laten daar het vergroten van de maatschappelijke geldhoeveelheid kan resulteren in het eroderen van de munt waardoor het financiële systeem in gevaar gebracht kan worden. Het bestuur heeft verder aangegeven dat er een lijvige agenda binnen de bankensector is waaraan gewerkt wordt en die absoluut niet onderhevig kan zijn aan onrust. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding op de CFATF-landen audit, waar Suriname deel van uitmaakt, op het gebied van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, het reduceren van het systeemrisico alsook de implementatie van de aanbevelingen van het IMF inzake de financiële sector.


Het bestuur heeft voorts aangegeven dat intensief gezamenlijk periodiek overleg tussen de Minister van Financiën, de Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging cruciaal is, conform internationaal gebruik, om in de komende periode de rust te waarborgen en de beoogde doelen te realiseren om het financieel systeem en de munt te versterken.