Frangie nieuwe voorzitter bankiersvereniging

Extern Nieuws

Frangie nieuwe voorzitter bankiersvereniging

In het nieuw gekozen bestuur hebben verder zitting Hanna Lieuw Hie (De Surinaamsche Bank), Rafiek Sheorajpanday (Hakrinbank) en Ajai Surudjbalisingh (Surichange Bank). 

Bousaid kreeg veel lof toegezwaaid voor zijn inzet binnen de vereniging en voor het Surinaamse bankwezen. Bousaid stelde dat hij slechts zijn plicht vervulde en wees de nieuwe voorzitter op de enorme uitdagingen waarvoor het Surinaamse bankwezen staat en dat veel van het management van de banken zal vergen. 

Hij wees op de National Risk Assesment die in 2020 zal plaatsvinden, de introductie en implicaties van de IFRS (Internal Financial Reporting Standards), de issues met correspondentbanken, opbouw solvabiliteit van het Surinaamse bankwezen, en het onafhankelijk functioneren van het gehele Surinaamse bankwezen vrij van politieke inmenging. Bousaid blijft beschikbaar om de vereniging met raad en daad bij te staan.