DWT Online: Banken komen met bezwaarschrift

Extern Nieuws

DWT Online: Banken komen met bezwaarschrift

Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft geen verdachten in de het onderzoek naar de aangehouden geldzending uit Suriname. Er zijn slechts indicatoren dat er mogelijk sprake is van witwassen. Dat is het advocatenteam dat namens de Centrale Bank van Suriname en de handelsbanken van wie het geld is door de Nederlandse justitie voorgehouden.Toch is tijdens verschillende overlegmomenten het verzoek om de in beslag genomen 19,5 miljoen euro vrij te geven niet ingewilligd.

Betrokken partijen hebben daarom besloten om een bezwaarschrift bij de rechter in Nederland te deponeren om het geld vrij te krijgen. Dat is donderdag tijdens een persconferentie van het advocatenteam, de Surinaamse Bankiersvereniging en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) naar voren gekomen. Uiterlijk juni wordt het bezwaarschrift ingediend, zegt advocaat Aldo Verbruggen. Hij zei desgevraagd dat nu pas deze stap wordt gedaan omdat het OM lange tijd geen volledige informatie had gegeven aan de advocaten en de Nederlandse justitie halsstarrig weigert het geld vrij te geven.

Hij zegt zich als advocaat maar ook als ex-officier van justitie te schamen voor de wijze waarop het OM met deze zaak is omgesprongen. Verbruggen is van oordeel dat het OM geen redelijke grond had om het geld in beslag te nemen en de inbeslagname te laten voortduren. Dat de aanhouding zo lang duurt en zoveel schade aan Suriname berokkent vindt de jurist disproportioneel. De negatieve impact die de aanhouding heeft op de economie van Suriname is het OM voorgehouden, maar die had er geen oor naar.

Daarom zal nu het oordeel van de rechter worden gevraagd. Verbruggen typeert de inbeslagneming als een "een misslag, drieste, ondoordachte actie en blunder" van het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij vindt het ongepast dat Nederland zich opstelt als toezichthouder van Surinaamse banken. Intussen bestaat het in beslag genomen geld fysiek niet meer. Het is al gegiraliseerd, wat inhoudt dat het in de Nederlandse economie is terechtgekomen. Zaken zoals forensisch onderzoek naar de bankbiljetten, waarheidsvinding dus, zegt Verbruggen, is in principe niet meer mogelijk.

Los van het opheffen van het huidige beslag wordt gewerkt aan een oplossing voor toekomstige geldzendingen. De banken hebben er vertrouwen in dat die binnen afzienbare tijd hervat kunnen worden en de monetaire situatie zich normaliseert. Door de inbeslagname stagneert de export van euro's en kunnen US dollars niet meer geïmporteerd worden. Als gevolg hiervan zijn door banken beperkingen opgelegd aan klanten om contant geld op te lichten van hun rekeningen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/04/25/banken-komen-met-bezwaarschrift-tegen-in-beslag-genomen-geldzending/#ixzz5mCSwxQi0