Contante opnames van USD-biljetten en giraal verkeer.

SBV Nieuws

Contante opnames van USD-biljetten en giraal verkeer.

Naar aanleiding van de berichtgevingen in diverse media omtrent de opname van contante USD-biljetten en girale overmakingen bericht de Surinaamse Bankiersvereniging als volgt. In verband met het tijdelijk wegvallen van de mogelijkheid om contante USD-biljetten te importeren is er een tekort aan contante US-dollar biljetten in de markt. Als gevolg hiervan hebben banken reeds geruime tijd beperkingen ingevoerd met betrekking tot de opname van contante USD-biljetten. Het tijdelijk wegvallen van de mogelijkheid om contante USD-biljetten te importeren heeft echter geen effect op girale transacties (de binnen en buitenlandse overmakingen). De banken beschikken over voldoende USD-liquiditeiten om deze girale transacties te kunnen verrichten. Deze transacties worden zoals gebruikelijk in opdracht van klanten uitgevoerd die derhalve onbeperkt over hun tegoeden giraal kunnen beschikken. Het lokaal en internationaal giraal betalingsverkeer kan derhalve ongestremd voortgang vinden.

In Suriname is het nog steeds gebruikelijk dat transacties contant worden verricht hetgeen in het buitenland steeds meer ongebruikelijk wordt. Het risicoprofiel van ons land wordt hierdoor verhoogd waardoor wij als land een hoger risicoprofiel wordt toegekend met betrekking tot het risico op met name witwassen van geld. Hierdoor worden internationale betrekkingen met buitenlandse banken bemoeilijkt waardoor het internationaal zakelijk verkeer beperkt kan worden. Tenslotte brengen transacties in contanten veel kosten en andere risico’s (zoals veiligheid) met zich mee waardoor het erg bewerkelijk en kostbaar is voor klanten en banken om deze risico’s en kosten te minimaliseren.

De Surinaamse Bankiersvereniging adviseert, mede in het kader van de CFATF-landen audit die gaande is, dat meer transacties in de girale sfeer plaatsvinden. Wij adviseren het publiek derhalve om alle betalingen, met name de USD-betalingen, zoveel als mogelijk giraal via overmakingen te laten plaatsvinden.