Consumentenkring schrijft bankiersvereniging over bankkosten

Extern Nieuws

Consumentenkring schrijft bankiersvereniging over bankkosten

e Consumentenkring Suriname (CKS) van Albert Alleyne heeft na het schrijven aan governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in juli, nu de bankiersvereniging aangeschreven. Na het schrijven aan de CbvS, heeft de consumentenorganisatie wel gemerkt dat enkele banken inderdaad hun kosten hebben verlaagd.

Enkele maanden geleden heeft de CKS hierover een gesprek gehad met de governor. In dat gesprek had Gersie toegezegd dat hij de bankiers zou vragen om iets te doen aan de kosten die cliënten in rekening worden gebracht, zowel bij storting als bij opname van gelden.

Diverse rekeninghouders hebben de CKS aangegeven dat de aanpassing nog niet naar wens is. "Dat dit een heikel punt is, hoeft geen betoog. De problemen die ontstaan in de samenleving zijn niet te overzien. Bankcliënten zoeken andere onverantwoorde oplossingen om de onredelijke bankkosten te ontlopen en die kunnen berovingen en criminaliteit in de hand werken."

De CKS stelt voor de kosten voor eurostortingen naar een redelijk niveau te verlagen en deze kosten in SRD te ontvangen. Verder stelt de consumentenwaakhond voor om de kosten voor euro-opnames van de eigen rekening helemaal te schrappen. "Met dit geld van de cliënt heeft de bank gewerkt en als het goed is ook geld mee verdiend. Het is dus niet correct om dan nog zonder enig voordeel voor de cliënt haar extra kosten in rekening te brengen", vindt Alleyne.

De CKS-voorzitter stelt voor dat banken de kosten schrappen die zij in rekening brengen bij opnames en stortingen in US dollars en SRD's. Alleyne is er nog niet toe overgegaan om cliënten te adviseren, maar doet een dringend beroep op de governor om bankiers te bewegen tot een redelijke oplossing.

De consumentenorganisatie hoopt dat de gevoelens van de bankcliënten in de brief aan de bankiersvereniging redelijk zijn verwoord. Alleyne kijkt uit naar een persoonlijk gesprek met de governor om zaken verder uit de doeken te doen.