Algemeen voorschrift kasreserveregeling voor de deviezenbanken in Suriname

SBV Nieuws

Algemeen voorschrift kasreserveregeling voor de deviezenbanken in Suriname

Gelet op de aard van diverse wijzigingen die sinds de introductie van het Algemeen Voorschrift inzake de kasreserveregeling voor deviezenbanken in Suriname betreffende het vreemde valutabedrijf d.d. 4 februari 2003 zijn doorgevoerd, is het naar oordeel van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) van belang om dit Algemeen Voorschrift te wijzigen en onderhavige herziene dienovereenkomstig uit te vaardigen. Dit herziene voorschrift kan kortheidshalve worden aangehaald als 'het Voorschrift van mei 2019'.

Bekijk hier het Algemeen Voorschrift 'kasreserveregeling voor de deviezenbanken in Suriname'.