Banken versoepelen voorwaarden voor woningfinanciering

Extern Nieuws

Banken versoepelen voorwaarden voor woningfinanciering

De voorwaarden van de algemene banken om in aanmerking te komen voor de 7 procent woningbouwfinanciering, zijn onlangs aangepast. Dat gebeurde op basis van een gesprek vorige maand met de Centrale Bank van Suriname. Eblein Frangie, directeur van de Finabank en voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, zegt dat de ontwikkelingen op financieel economisch gebied de directe aanleiding zijn geweest voor de versoepeling. Zo is de leensom verruimd van SRD 150.000 naar SRD 250.000.

Ook de inkomensgrenzen worden aangepast. Om in aanmerking te komen voor financiering moest een aanvrager minimaal SRD 2.000 en maximaal SRD 4.500 per maand verdienen. Dat is verruimd naar maximaal SRD 8.000. De financieringsfaciliteit is onder toenmalig governor André Telting van de Centrale Bank ingesteld. Er is toen een speciale mogelijkheid geschapen om burgers die een woning willen bouwen te stimuleren en tegemoet te komen.

Een andere belangrijke aanpassing is dat er nu ook leningen worden verstrekt voor reeds afgebouwde woningen en ook voor een perceel. "Vroeger was het uitsluitend voor bouwen, maar je kunt nu ook een (nieuwe) afgebouwde woning laten financieren of een deel daarvan", legt Frangie uit. De financiering van koopwoningen wordt toegestaan onder voorwaarde van een eigen inbreng van minimaal 25 procent van de aanschafwaarde. Hij stelt dat de banken hebben gemerkt dat de maximale leensom niet meer toereikend was. Door de inflatie zijn ook de prijzen van bouwmaterialen gestegen.