Banken blazen bouwmarkt nieuw leven in

Extern Nieuws

Banken blazen bouwmarkt nieuw leven in

“Een duurzame en stabiele woningmarkt is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde economie”. Dit is opgenomen in het bestuursprogramma 2018-2019 van de Bankiersvereniging. Echter als gevolg van de inflatie in de afgelopen jaren, voldeden de condities van de 7% woningbouw regeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor speciale inkomensgroepen niet meer aan de hedendaagse realiteit. Thans wordt de bouwmarkt nieuw leven ingeblazen. De maximale leensom is verhoogd van SRD 150.000 naar SRD 250.000, terwijl de rente hetzelfde is gebleven. Daarnaast is ook de inkomensmarge voor de doelgroepen verruimd van SRD 2000-SRD 6000 naar SRD 2000-SRD 8000.

Volgens Eblein Frangie, voorzitter van de Bankiersvereniging hebben de banken een voorstel gedaan aan de CBvS om de condities naar de hedendaagse realiteit aan te passen. Hoewel de juridische aspecten van de regeling nog in orde gemaakt moeten worden, zijn de contouren van de aanpassing van de woningbouwregeling reeds opgestuurd naar de banken en hebben zij groenlicht om kredieten te verstrekken onder de nieuwe condities. Frangie legt uit dat onder andere de leensom omhoog is gegaan, omdat vanwege de inflatie de maximale leensom niet meer toereikend is voor het bouwen van een huis. Met de aanpassing gaat het ook niet strikt alleen om een bouwfinanciering, maar dat de banken nu ook een deel van een bestaand woonhuis met perceel kunnen financieren.

“In het verleden zijn veel huizen gebouwd en gefinancierd op basis van de toenmalige oude condities. De verwachting is dat met de verruiming van de doelgroep, de leensom en het doel, de banken instaat zullen zijn om de bouwmarkt weer leven in te blazen, en zo mensen in staat worden gesteld hun woonhuis te bouwen”, aldus Frangie.